آمریکا

هوش مصنوعی قادر به توانایی پیش بینی همه گیری بعدی است !
تکنولوژی

هوش مصنوعی قادر به توانایی پیش بینی همه گیری بعدی است !

هوش مصنوعی جدید می‌تواند با استفاده از فناوری یادگیری ماشینی انواع خطرناک ویروس‌ها را شناسایی و در مورد همه‌گیری بعدی…
دکمه بازگشت به بالا