تامین اجتماعی

بیمه‌شدگان دارای بیماران خاص حمایت ویژه خواهند شد
اجتماعی

بیمه‌شدگان دارای بیماران خاص حمایت ویژه خواهند شد

با توجه به اطلاعات ارائه شده توسط مدیر سازمان تامین اجتماعی اینگونه بیان شده است که:به منظور ایجاد صندوق حمایتی…
دکمه بازگشت به بالا