تهران

رتبه نخست استان تهران با صدور 220 سند مالکیت روستایی در قبضه قرچک
مسکن

رتبه نخست استان تهران با صدور 220 سند مالکیت روستایی در قبضه قرچک

مجید قیصر پناه روز پنجشنبه در صحبت‌هایی که داشت اظهار کرد: یکی از مهمترین مسائل مورد توجه در توسعه روستاها،…
فقر مسکن در جنوب تهران
مسکن

فقر مسکن در جنوب تهران

فقر مسکن در جنوب تهران مسئله فقر مسکن یک مسأله جامعه‌شناسی و اقتصادی است و مورد توجه قرار گرفتن در…
دکمه بازگشت به بالا