دیجی کالا

مدیر عامل دیجی کالا:پیگیر اجازه ورود به بورس هستیم
تکنولوژی

مدیر عامل دیجی کالا:پیگیر اجازه ورود به بورس هستیم

آقای محمدی مدیر عامل دیجی کالا با اسرار و مشتاق و اراده این شرکت برای اولین سرمایه گذاری گفت:منتظر اجازه…
دکمه بازگشت به بالا