مسکن ملی

کمبود زمین برای ساخت مسکن ملی در پرند
مسکن

کمبود زمین برای ساخت مسکن ملی در پرند

شهر جدید پرند با بیشترین تعداد متقاضیان نهضت ملی مسکن در میان شهرهای جدید قرار دارد. تعداد کل ثبت نام…
دکمه بازگشت به بالا