مسکن مهر

بالاخره پروژه مسکن مهر شاهین شهر افتتاح شد
مسکن

بالاخره پروژه مسکن مهر شاهین شهر افتتاح شد

بالاخره پروژه مسکن مهر شاهین شهر افتتاح شد در شاهین شهر نیز مانند مناطق دیگر جنوب تهران، فقر مسکن یکی…
قرارداد مربوط به طرح نهضت ملی مسکن به ۲۵۸ هزار واحد رسید
مسکن

قرارداد مربوط به طرح نهضت ملی مسکن به ۲۵۸ هزار واحد رسید

قرارداد مربوط به طرح نهضت ملی مسکن به ۲۵۸ هزار واحد رسید. به گزارش رسانه ها، قراردادهای طرح نهضت ملی…
دکمه بازگشت به بالا