مسکو

مسکو، پایتخت و بزرگترین شهر روسیه است. این شهر در غرب روسیه قرار دارد و بر روی محل اتصال سه فلات زمین‌شناسی و در حاشیه رودخانه موسکوا قرار گرفته است.

مسکو به عنوان یکی از مراکز سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی روسیه و اروپای شرقی مطرح است. این شهر رتبه چهاردهم جهان را در بزرگترین متروهای دنیا دارد.

همچنین، مسکو با رتبه شانزدهم در بزرگترین مناطق مسکونی شهرها و رتبه یازدهم در تعداد جمعیت جهانی شهرها قرار دارد.

بیشتر هاستل‌ها در مسکو اقامتگاه‌های متنوعی با امکانات مختلف و با قیمت‌های مناسب به گردشگران ارائه می‌دهند.

مسکو، ۴۰۰ کیلومتر از مرز دولت فدراسیون روسیه، ۷۵۰ کیلومتر از کیف، ۸۵۰ کیلومتر از ریگا، ۱۶۰۰ کیلومتر از برلین و ۲۵۰۰ کیلومتر از لندن فاصله دارد.

دکمه بازگشت به بالا