نهضت ملی مسکن

قرارداد مربوط به طرح نهضت ملی مسکن به ۲۵۸ هزار واحد رسید
مسکن

قرارداد مربوط به طرح نهضت ملی مسکن به ۲۵۸ هزار واحد رسید

قرارداد مربوط به طرح نهضت ملی مسکن به ۲۵۸ هزار واحد رسید. به گزارش رسانه ها، قراردادهای طرح نهضت ملی…
دکمه بازگشت به بالا